Fr. 45.50

Analiza wektorowa pola magnetycznego niskich cz stotliwo ci - Ekstremalnie niskie cz stotliwo ci

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

W pracy opisano natur fal magnetycznych w zakresie ekstremalnie niskich cz stotliwo ci. Przedstawiono ich naturalne powstawanie oraz wyst powanie sztucznych pól ELF w obszarze miejskim. Pokazano dzia anie czujników pól magnetycznych opartych na cewkach i dzia aj cych w oparciu o efekt Halla. Opisano uk ad pomiarowy u yty do monitoringu pola oraz jego kalibracj . Przedstawiono dzia anie programów komputerowych napisanych w celu dokonania analizy wektorowej, umo liwiaj cych obserwacj róde pól oraz pozwalaj cych stwierdzi ich zmienno . Wykonano analiz wektorow pól magnetycznych w zakresie ekstremalnie niskich cz stotliwo ci obserwowanych w Krakowie w latach 2006 i 2007. Stwierdzono istnienie pików w widmie pola magnetycznego o cz stotliwo ciach 10; 12; 16,6 Hz. Analizuj c lata: 2004, 2006, 2007, 2008 stwierdzono wzrost ca kowitego pola magnetycznego w zakresie do 20 Hz w Krakowie. Pole magnetyczne w tym okresie wzros o nawet o 6 razy dla cz stotliwo ci 16,6Hz.

Produktdetails

Autoren Rafa Najman, Rafal Najman
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Thema Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Physik, Astronomie
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 01.01.2014
 
EAN 9783639891829
ISBN 978-3-639-89182-9
Seiten 60

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe Deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.