Suchresultat

Modyfikacja mikrosfer do terapii celowanej Polnisch 01.01.2016 Taschenbuch Fr. 45.50 2-3 Tage
Otrzymywanie polimerów przewodz cych Polnisch 01.01.2015 Taschenbuch Fr. 95.00 2-3 Tage
Synteza matrycowa polimerów przewodz cych Polnisch 01.01.2014 Taschenbuch Fr. 48.50 2-3 Tage
Nowe materia y polimerowe dla potrzeb biomedycznych Polnisch 01.01.2014 Taschenbuch Fr. 69.00 2-3 Tage
Polimery biodegradowalne Polnisch 16.12.2013 Taschenbuch Fr. 69.00 2-3 Tage
Mikrostruktury polimerowe Polnisch 13.06.2014 Taschenbuch Fr. 32.50 2-3 Tage
Nanorurki weglowe Polnisch 01.01.2013 Fester Einband Fr. 33.90 mind. 4 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
Chemia w pozywieniu Polnisch 01.01.2015 Taschenbuch Fr. 22.50 mind. 4 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
Chemia w pozywieniu Polnisch 01.01.2015 Taschenbuch vergriffen