Suchresultat

Sukshma Arthshastracha Siddhant Marathi 01.01.2018 Taschenbuch Fr. 35.90 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Manager te CEO Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 26.30 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Grameen Vikas Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 35.90 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Paryavarniya Arthashastra Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 35.40 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Vikasachya Abhyasachi Tondolakha Marathi 01.01.2018 Taschenbuch Fr. 27.00 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Mahila Udyojak Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 26.30 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Cities and Public Policy Marathi 01.01.2018 Taschenbuch Fr. 46.30 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Indian Economy in Transition Marathi 01.01.2018 Taschenbuch Fr. 46.70 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Viramachi Ghoshna, eka Naveen Bhavishyachi Nirmitee Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 26.30 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Somwarwar Prem Karaa Aani Tarunpani Nivrutta Whaa Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 27.00 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Campus To Corporate Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 27.00 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Bhartachi Rajyaghatana, Vyaavsayeek Neetimulye Aani Manvi Hakka Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 26.30 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Adheer Vyavasthapak Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 26.30 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Bhartiya Madhyam Vyavsaye Marathi 01.01.2015 Taschenbuch Fr. 45.50 3-5 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
Gandhipraneet Arthashastrachya Palikade: Ek Sarjanshil Bhanjan Marathi 01.01.2019 Taschenbuch Fr. 33.50 3-5 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
Karyalayeen Bhavnik Buddhimatta: Ek Vyavsayik Margdarshak Marathi 01.01.2016 Taschenbuch Fr. 25.10 3-5 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
Dalits in India: Samuhik Vidhilikhitachya Shodhat Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 32.30 3-5 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
The Indian Economy: A Macroeconomic Perspective: Sthool Arthshastriya Adava Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 25.10 3-5 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
Who Cheats and How?: Ghotale, Labadi Ani Korporeta Visvaci Kalokhi Baju Marathi 01.01.2017 Taschenbuch Fr. 25.10 3-5 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
The Winning Manager: Vyavsayik Yashaachi Shaashvat Tattve Marathi 01.01.2016 Taschenbuch Fr. 25.10 3-5 Wochen (Titel wird speziell besorgt)