Fr. 100.00

Sledenje razvoja kmetijske suse

Slowenisch · Taschenbuch

Versand in der Regel in 1 bis 3 Arbeitstagen

Beschreibung

Mehr lesen

V zadnjem desetletju se je v Sloveniji povecalo stevilo let s kmetijsko suso, ki dosega razseznosti naravne nesrece. To je povzrocilo vecje izpade pridelka in gospodarske skode. Kmetijska susa je kompleksen pojav in v svetu ni enotnega kazalca za njeno spremljanje in ugotavljanje njene jakosti. V knjigi smo analizirali enostavne kazalce kmetijske suse (odklon padavin od dolgoletnega povprecja, standardiziran indeks padavin - SPI, meteoroloska vodna bilanca). Razvili smo kompleksen kazalec kmetijske suse - dekadni indeks susnega stresa (DISS), ki omogoca integracijo lastnosti tal, rastline in podnebja neke lokacije. Kazalec je razvit na osnovi modela vodne bilance IRRFIB. V raziskavi smo vzpostavili tristopenjski koncept za sledenje kmetijske suse v Sloveniji: od zgodnjega opozarjanja na kmetijsko suso, do izdaje opozoril na prve znake kmetijske suse in alarmiranja razlicne stopnje susnega stresa pri kmetijskih rastlinah. Tak koncept omogoca tako sledenje susnega stresa v tekoci kmetijski pridelavi kot tudi klimatoloske analize preteklih kmetijskih sus. Klasifikacija susnega stresa na ravni rastline je eden najpomembnejsih korakov pri analizi stanja kmetijske suse.

Über den Autor / die Autorin


Andreja SuSnik vodi Oddelek za agrometeoroloSke analize meteoroloSke sluzbe pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Doktorirala je iz agronomije, s poudarkom na agrometeorologiji. Vzporedno koordinira tudi Center za upravljanje suSe v jugovzhodni Evropi.

Produktdetails

Autoren Andreja SuSnik, Dr. Andreja Susnik
Verlag GlobeEdit
 
Sprache Slowenisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 12.02.2019
 
EAN 9786138246954
ISBN 9786138246954
Seiten 296
Abmessung 150 mm x 220 mm x 17 mm
Gewicht 459 g
Thema Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Biologie > Landwirtschaft, Gartenbau; Forstwirtschaft, Fischerei, Ernährung

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe deine eigene Rezension.

Für Mitteilungen an CeDe.ch kannst du das Kontaktformular benutzen.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.

Mit dem Absenden dieses Formulars erklärst du dich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.