Fr. 74.00

Interaktivno ucenje in urjenje z multimedijskimi sistemi

Slowenisch · Taschenbuch

Versand in der Regel in 1 bis 3 Arbeitstagen

Beschreibung

Mehr lesen

Sodobno izobrazevanje zahteva uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoskem procesu kot posredno sredstvo za razvoj informacijske druzbe. Osnovne sole v Sloveniji sledijo najnovejsim trendom e-izobrazevanja, kar se v zadnjih letih kaze v obliki uvajanja izobrazevanja na daljavo in ima obliko uporabe spletnih ucilnic, napolnjenih z multimedijskimi vsebinami. V nalogi bo razlozena razlika med e-izobrazevanjem in izobrazevanjem na daljavo ter pokazan potek nastajanja le-tega. Prikazano bo, kako lahko osnovne sole ob pomoci E-solstva na enostaven nacin vzpostavijo kvalitetno virtualno ucno okolje. V empiricnem delu bo s pomocjo statisticnih analiz s podatki, ki so pridobljeni s pomocjo spletnega anketnega vprasalnika, preverjena ucinkovitost uporabe spletnih ucilnic v pedagoskem procesu na osnovnih solah. Rezultati potrjujejo dobro ucinkovitost spletnih ucilnic, ki posredno pripeljejo do povecanja uspeha ucencev.

Über den Autor / die Autorin


Andi JambroSic (1978) se je po koncani Fakulteti za racunalniStvo in informatiko zaposlil na Osnovni Soli Metlika kot organizator informacijskih dejavnosti, kjer dela Se danes. Medtem pridobil Se izobrazbo magistra druzboslovne informatike in pedagoSko izobrazbo ter se zaposlil kot ucitelj racunalniStva.

Produktdetails

Autoren Andi JambroSic
Verlag GlobeEdit
 
Sprache Slowenisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 13.08.2018
 
EAN 9786138243724
ISBN 9786138243724
Seiten 136
Themen Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Informatik, EDV
Ratgeber

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe deine eigene Rezension.

Für Mitteilungen an CeDe.ch kannst du das Kontaktformular benutzen.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.

Mit dem Absenden dieses Formulars erklärst du dich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.