Fr. 69.00

Uwydatnienie sygna u mowy w obecno ci zak óce - Zastosowanie modelu psychoakustycznego do kontroli zak óce akustycznych w urz dzeniach g o nomówi cych

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

Systemy g o nomówi ce posiadaj szerokie pole potencjalnych zastosowa , zaczynaj c od instalacji samochodowych i biurowych, poprzez aparaty s uchowe i systemy automatycznego raportowania, na przyk ad na salach operacyjnych, a ko cz c na systemach dialogu cz owiek-maszyna. W dobie ci gle rosn cych potrzeby i oczekiwa dotycz cych jako ci systemów technicznych wzajemnego komunikowania si , szczególnie w rodowiskach z wysokim poziomem zak óce akustycznych, konieczne jest stosowanie systemów przetwarzania sygna u rozmowy w celu uwydatnienia mowy i poprawy jej rozumienia. W ksi ce przedstawiono koncepcj i dokonano analizy systemu SENS jednoczesnej eliminacji echa akustycznego i redukcji szumów przeznaczonego dla urz dze g o nomówi cych.

Über den Autor

Absolwent Politechniki Bialostockiej na kierunku Informatyka. W 2002 roku uzyskal stopien doktora nauk technicznych. Obszar zainteresowan naukowych i badawczych obejmuje m.in.: przetwarzanie sygnalu mowy w systemach cyfrowych oraz konstrukcje systemw przetwarzania mowy w czasie rzeczywistym.

Produktdetails

Autoren Krzysztof Bielawski
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Thema Geisteswissenschaften, Kunst, Musik > Musik > Monografien
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 01.01.2014
 
EAN 9783639891782
ISBN 978-3-639-89178-2
Seiten 148

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe Deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.