Fr. 55.90

Poj cie skalania (kegare) w tradycji religijnej Japonii - Od powstania poj cia a do wspó czesno ci

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

W ksi ce przedstawiony zosta jeden z tematów tabu w Japonii poj cie skalania (kegare) oraz jego rozwój na przestrzeni wieków. Ze wzgl du na to, i wyró nianych jest wiele rodzajów skala , omówione zosta y tylko trzy g ówne rodzaje kegare, a mianowicie skalanie mierci (shi e) oraz skalanie kobiet (josei no kegare), z którego wyodr bnianie jest skalanie porodem (san e) oraz skalanie krwi (ketsu e), które w przypadku skala kobiet odnosi si g ównie do skalania menstruacyjnego (gekkei no imi). W pracy dosy szczegó owo omówione zosta y ró ne ród a, w których zawarte s informacje dotycz ce poj cia skalania, jakie powsta y od okresu redniowiecza a do czasów wspó czesnych.

Über den Autor

Urodzona 6 pazdziernika 1987r. w Warszawie. W 2012r. otrzymala tytul magistra na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Japonistyka. W 2010r. brala udzial w wymianie studenckiej na Uniwersytecie Ajou w Korei Poludniowej, a w roku akademickim 2011/2012 studiowala na Uniwersytecie Kanazawa w Japonii.

Produktdetails

Autoren Marta Za uska, Marta Zaluska
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Themen Geisteswissenschaften, Kunst, Musik > Philosophie > Sonstiges
Sachbuch > Philosophie, Religion > Sonstiges
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 09.04.2014
 
EAN 9783639891027
ISBN 978-3-639-89102-7
Seiten 144
Abmessung 150 mm x 220 mm x 7 mm
Gewicht 208 g

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.