Fr. 32.50

Teoria obligacji w Sofizmatach Ryszarda Kilvingtona - ladami redniowiecznej logiki

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

redniowiecze potocznie uznawane jest za epok maj c niewiele wspólnego z post pem i rozwojem. Kojarzone jest z ciemnymi, wilgotnymi celami mnichów przepisuj cych antyczne manuskrypty. Tymczasem wielu filozofów yj cych w tamtych czasach da o si pozna z zupe nie innej strony. Cho ograniczeni specyfik epoki, prowadzili wyrafinowane, zaawansowane logicznie rozwa ania. wietnym tego przyk adem jest Ryszard Kilvington, z prac którego mo na wyczyta wiele wi cej ni to, co oznaczaj s owa z o one przez niego w zdania. Obligacja jest niezwykle ciekaw figur logiczn , która swoimi niuansami wprowadza czytelnika w atmosfer redniowiecznej dyskusji akademickiej, b d c jednocze nie powiewem zmian, jakie mia y nadej w rozumieniu terminów logicznych w kolejnych wiekach.

Über den Autor

Jestem absolwentka filozofii oraz marketingu na UL. Obecnie pracuje nad praca doktorska na temat tozsamosci marketingu. Prowadze zajecia i prelekcje z tematyki marketingowej. Ukonczylam program Professional Diploma in Marketing. Od 2010 roku jestem zwiazana z firma questus. Logika sredniowieczna to moja nieslabnaca pasja.www.joannapluciennik.pl

Produktdetails

Autoren Joanna P uciennik, Joanna Pluciennik
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Themen Geisteswissenschaften, Kunst, Musik > Philosophie
Sachbuch > Philosophie, Religion > Philosophie: Allgemeines, Nachschlagewerke
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 01.01.2014
 
EAN 9783639890259
ISBN 978-3-639-89025-9
Seiten 68

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.