Suchresultat

Polnisch-Deutsch für die Pflege zu Hause Deutsch, Polnisch 01.03.2017 Taschenbuch Fr. 28.90 2-3 Tage
Projekt EC gazowo-parowej o mocy 70 MWt z wykorzystaniem biomasy przy zastosowaniu oprogramowania Cycle-Tempo Deutsch, Polnisch 15.05.2012 Taschenbuch Fr. 24.50 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Typowe problemy w eksploatacji blokow gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy Deutsch, Polnisch 31.05.2012 Taschenbuch Fr. 25.50 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Wplyw amputacji konczyny dolnej na wydolnosc fizyczna pacjenta Deutsch, Polnisch 01.01.2013 Taschenbuch Fr. 47.90 1-2 Wochen (Titel wird auf Bestellung gedruckt)
Przekszta cenia obiektów górniczych w obiekty geoturystyczne Deutsch, Polnisch 30.12.2013 Taschenbuch Fr. 47.90 2-3 Tage
Rzeka genow Polnisch 01.01.2016 Taschenbuch Fr. 16.50 mind. 4 Wochen (Titel wird speziell besorgt)
Baza Danych Ligandów Bia ek Polnisch 01.01.2015 Taschenbuch Fr. 47.90 2-3 Tage
Modyfikacja mikrosfer do terapii celowanej Polnisch 01.01.2016 Taschenbuch Fr. 47.90 2-3 Tage
Odpady do elektrowni Polnisch 16.01.2020 Taschenbuch Fr. 80.00 2-3 Tage
Zespól grawitacji Polnisch 17.01.2020 Taschenbuch Fr. 62.00 2-3 Tage
Otrzymywanie polimerów przewodz cych Polnisch 01.01.2015 Taschenbuch Fr. 100.00 2-3 Tage
Wirtualne granice Polnisch 23.01.2020 Taschenbuch Fr. 63.00 2-3 Tage
Pomiary wilgotnosci gleby i metody kalibracji Polnisch 01.01.2020 Taschenbuch Fr. 62.00 2-3 Tage
Ekspertyzy szaty roslinnej - wybrane przyklady Polnisch 31.05.2016 Taschenbuch Fr. 69.00 2-3 Tage
Korozja - zachowanie sie stopu Al-Si Polnisch 11.02.2020 Taschenbuch Fr. 80.00 2-3 Tage